News

Výzva ČMM k pomoci obětem konfliktu na Ukrajině

27/02/2022 


Vážení přátelé a příznivci České maltézské mládeže,

v uplynulých dnech jsme se stali svědky nesmírné tragédie na Ukrajině. Maltézský řád – jakožto řád vojenský a špitální – se v duchu své historické tradice a v souladu se svým posláním snaží přispívat ke zmírnění utrpení obětí tohoto válečného konfliktu prostřednictvím konkrétní pomoci. Tato pomoc je koordinovaná na mezinárodní úrovni prostřednictvím řádové organizace Malteser International, která je díky svým zkušenostem schopná velmi efektivně a profesionálně koordinovat řádové humanitární aktivity. Česká maltézská mládež, z.s. (dále jen „ČMM“) je místní pomocnou organizací Maltézského řádu. Ačkoliv pomoc při válečných konfliktech není naším primárním posláním, v tomto případě rozhodně nemůžeme stát stranou. Spolu s Maltézskou pomocí, o.p.s. (dále jen „MP“) a Českým velkopřevorstvím Maltézského řádu (dále jen „ČVP“), pod koordinací Malteser International a ve spolupráci se zahraničními organizacemi Řádu (především na Slovensku a v Polsku) připravujeme několik projektů, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Zde jsou dva nejaktuálnější:

V nejbližších hodinách se vydají první z našich dobrovolníků na Slovensko, kde budou na hranicích s Ukrajinou pomáhat uprchlíkům před válečným konfliktem – jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, jedná se především o ženy a děti. Vzhledem k našemu zaměření disponujeme také dobrovolníky se zdravotnickými zkušenostmi a znalostmi, kteří jsou v tuto chvíli na hranicích mimořádně zapotřebí.

MP i ČVP v tuto chvíli připravují projekty na ubytování uprchlíků v České republice – s konkrétní pomocí prostřednictvím ubytovávání (například bezdomovců) máme již zkušenosti a věříme, že budeme schopni být v tomto směru také velmi efektivní. ČMM se bude snažit být v tomto ohledu také nápomocná.

Dobrovolníci ČMM byli v uplynulých dnech vyzváni, aby informovali vedení ČMM o tom, v jakém rozsahu jsou ochotní se do těchto aktivit zapojit. Tato výzva platí i nadále. ČMM je také ochotná ve spolupráci s ČVP a MP poskytnout záštitu a zapojit do své činnosti také dobrovolníky, kteří nepatří do úzkého kruhu ČMM či MP, ale rádi by v tomto ohledu také pomohli. Obraťte se na nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy mladez@maltezskamladez.cz.

Velmi důležitou formou pomoci jsou ovšem také peníze. Aktivity našich dobrovolníků (ať již v zahraničí nebo i v ČR) chceme v maximální možné míře financovat (aby si například dobrovolníci nemuseli platit cestu na Slovensko sami) a z tohoto důvodu uvítáme jakoukoliv finanční podporu. Věříme, že staletími prověřená značka Maltézského řádu bude dostatečnou garancí, že peníze dárců budou využity k zamýšlenému účelu nanejvýš efektivním způsobem.

Proto se obracíme s prosbou na všechny, kdo jsou ochotni podpořit pomoc, kterou bude poskytovat ČMM obětem války na Ukrajině, aby tak učinili na účet 7605192/0800, s variabilním symbolem 804. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte „Ukrajina“. Takto získané prostředky budou využity výlučně pro pomoc obětem války na Ukrajině – v případě, že je nebudeme schopni sami použít, poskytneme je ostatním organizacím Maltézského řádu v ČR či v zahraničí.

Zároveň chceme požádat všechny o vstřícnost k uprchlíkům před válkou, a to bez ohledu na politickou příslušnost či politické preference. Jedná se o lidi, kteří jsou nám velmi kulturně blízcí – vzpomeňme například na volyňské Čechy – a kteří prchají v reálné obavě o svůj život a svobodu. Prosíme, pamatujte na to. Jsme svědky války nejen prostřednictví zbraní, ale také na úrovni informací. Včera jsme měli možnost spojit se s konkrétními lidmi na Ukrajině, ale také v Rusku, kteří nám podali svědectví o tom, že utrpení, které oběti této války prožívají, je skutečné a nesmírné.

Upřímně děkujeme všem za jakoukoliv pomoc či podporu!

Martin Pola, předseda ČMM

Ursula Czerninová a Zuzana Liptáková, místopředsedkyně ČMM

Alexander Wilkie, špitálník ČVP

Bedřich Pola, Communications Officer ČVP a President Maltézské pomoci, o.p.s.

Kalendář příspěvků
Únor 2022
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

ČESKÁ MALTÉZSKÁ MLÁDEŽ